استخدام کادر اداری وخدماتی (دفتر فنی مهندسی)

دفتر فنی مهندسی کاسپین سازه شمال در گرگان، در راستای تامین نیروی انسانی خود نیاز به کادر اداری و خدماتی با شرایط زیر را دارد:

  • جوان
  • مجرد
  • فعالیت در زمینه حسابداری وتاسیسات ونقشه کشی واجرای عمرانی
  • همراه با حقوق، مزایا ، بیمه و اضافه کاری
این آگهی منقضی شده است.