استخدام اعطای نمایندگی فروش بیمه عمر(بیمه پاسارگاد)

بیمه پاسارگاد در گرگان، در راستای تامین نیروی انسانی خود نیاز به اعطای نمایندگی فروش بیمه عمر و تامین آتیه با شرایط زیر را دارد:

  • حداقل سن  ۲۰سال
  • مدرگ تحصیلی دیپلم یا بالاتر
  • آموزش رایگان و حرفه ای
  • عدم نیاز به سابقه کار
  • عدم نیاز به دفتر کار
  • عدم نیاز به سرمایه، پشتیبانی و حمایت حرفه ای
  • آدرس محل کار: گرگان ، بلوار صیاد شیرازی ، بین صیاد ۲۰ و ۲۲
این آگهی منقضی شده است.