استخدام حسابدار(آق قلا)

یک مجموعه در راستای تکمیل کادر مالی خود، حسابدار مسلط به نرم افزار هلو استخدام می نماید.