استخدام فروشنده(فروشگاه-خانم)

یک فروشگاه پوشاک د رراستای تکمیل کادر فروش خود، تعدادی فروشنده با شرایط زیر استخدام می نماید.

  • خانم
  • حقوق ثابت، پورسانت، بیمه
این آگهی منقضی شده است.