استخدام کمک آشپز(رستوران)

یک رستوران در راستای تکمیل کادر آشپزخانه ی خود، کمک آشپز استخدام می نماید.

 

این آگهی منقضی شده است.