استخدام مکانیک(تنظیم موتور خودرو-آقا)

یک مجموعه تنظیم موتور خودرو در راستای تکمیل کادر خود، مکانیک ماهر و باتجربه با شرایط توافقی استخدام می نماید.

 

 

این آگهی منقضی شده است.