استخدام کباب زن(آشپزخانه)

آشپزخانه شوکا در راستای تکمیل کادر خود یک نفر کباب زن با تجربه استخدام می نماید.

این آگهی منقضی شده است.