استخدام منشی (دفتر وکالت)

یک دفتر وکالت در راستای تکمیل کادر خود منشی با شرایط زیر استخدام می نماید.

  • آشنا به امور اداری
  • لیسانس یا فوق لیسانس حقوق

آدرس : جنب آموزش و پرورش سابق

 

این آگهی منقضی شده است.