استخدام صندوقدار ( مجموعه پذیرایی )

مجموعه رستوران و پذیرایی در راستای تکمیل کادر خود، صندوقدار با شرایط زیر استخدام می نماید.

  • مجرب
  • دو شیفت
  • سرویس برگشت برای شیفت شب

 

این آگهی منقضی شده است.