استخدام بازاریاب ( سراسر ایران )

یک مجموعه جهت فروش دستگاه تصفیه آب، تعدادی بازاریاب با شرایط زیر از سراسر ایران جذب می نماید.

  • بازاریاب مستقل و غیرحضوری
  • تسویه حساب در سوم هر برج انجام می شود.
  • با پرداخت هزینه برای بازاریاب ارسال می شود.
  • دریافت یک میلیون پورسانت به ازای هر ۴ عدد فروش
  • حداقل فروش برای دریافت پورسانت ۴ عدد می باشد.

 

این آگهی منقضی شده است.