جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

جذب نیرو بصورت قرارداد کار معین در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مدیر منابع انسانی دانشگاه ضمن اعلام این خبر افزودند : بمنظور مرتفع نمودن بخشی از کمبودهای نیروی انسانی واحدهای تحت پوشش و با عنایت به مذاکرات صورت پذیرفته با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ تعدادی مجوز جذب و بکارگیری نیرو بصورت قراردادی جلسه ای در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار گردید که مقرر شد با توجه به نیازهای واحدها و تائید معاونت های تخصصی آنها نسبت به برگزاری آزمون بصورت قراردادی در اردیبهشت ۱۳۹۸ اقدام بعمل آید.

منبع خبر : سایت دانشگاه علوم پزشکی

برای مشاهده ی خبر در سایت دانشگاه علوم پزشکی گلستان اینجا کلیک نمایید.

این آگهی منقضی شده است.