استخدام مهندس مکانیک

یک کارخانه ی تولیدی در راستای تکمیل کادر خود، مهندس مکانیک استخدام می نماید.

این آگهی منقضی شده است.