استخدام نصاب حرفه ای

مرکز طراحی، تولید و اجرای کابینت و مصنوعات چوبی ” خانه من ” در راستای تکمیل کادر خود نصاب حرفه ای کابینت و کمد دیواری استخدام می نماید.