استخدام برشکار و خیاط

یک کارگاه جهت تکمیل کادر خود، برشکار و خیاط زنانه بصورت کار در منزل جذب می نماید.

این آگهی منقضی شده است.