استخدام خیاط

یک کارگاه تولیدی پیراهن مردانه واقع در شهرک فلسفی، در راستای تکمیلش کادر خود تعدادی خیاط خانم و آقا جذب می نماید.

این آگهی منقضی شده است.