استخدام سالندار و آشپز

مجموعه ویرگول در راستای تکمیل کادر خود، یک سالندار با ظاهری آراسته و یک آشپز استخدام می نماید.

این آگهی منقضی شده است.