مدرس حسابداری

دعوت به همکاری

شرکت آموزشی، پژوهشی فراز اندیشان حکیم در جهت تکمیل کادر علمی خود اقدام به جذب مدرس حسابداری خانم می نماید.

 

📍 از واجدین شرایط تقاضا می شود رزومه خود را به آیدی زیر در اینستاگرام دایرکت کنید.

faraz_andishan_hakim