امریه

جذب سرباز مربی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای

جذب سرباز مربی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گیلان گفت : متقاضیان امریه سرباز مربی می توانند تا پایان روز جمعه سوم خرداد ، با ورود به پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای، با بارگذاری مدارک خود […]