مصاحبه کاری

اگر هنوز شغل ندارید اولین گام را خوب برنداشتید ..!

چکیده مطلب  مصاحبه شغلی گامی مهم در رسیدن هر کارجویی به شغل ایده آل خود است. اما تنوع گزینش های مختلف در شرکت ها و سازمان های مختلف باعث شده است که کارجو ها در جلسات حضور ذهن و آمادگی لازم را نداشته و در نهایت به مقصد مورد نظر خود دست پیدا نکنند.   […]